MSV Medic

Nazad

“Porodični lekar” – tvoj izbor u donošenju odluka
o zdravlju i zdravom načinu života!

Imperativ ordinacije MSV Medic je PORODIČNI LEKAR. To podrazumeva da se bavimo prevencijom i unapređenjem zdravlja, sprečavanjem i ranim otkrivanjem bolesti, lečenjem akutnih i hroničnih stanja, medicinskom rehabilitacijom, palijativnom negom, dijagnostičkim procedurama i konsultativnim pregledima pri čemu uvek vodimo računa o svim potrebama i mogućnostima naših pacijenata, kao i o tome da pacijent na jednom mestu može izvršiti sve neophodne procedure koje zahteva njegovo zdravstveno stanje.

Svakom pacijentu posvećujemo dovoljno vremena, kako bi bez ikakve žurbe i u miru lekar pregledao pacijenta, uzeo detaljne informacije o zdravstvenom stanju, uradio kompletan pregled po sistemima i na kraju ordinirao adekvatnu terapija u skladu sa najnovijim smernicama uz objašnjenje i saglasnost pacijenta, kao i savetovao o daljnjem postupku i toku lečenja bolesti.

Naš tim

DR VLADIMIR MUNITLAK

Zahvaljujući svom višegodišnjem radu u ambulantnim i kliničkim uslovima, svakom pacijentu kreira individualan pristup kako prevenciji tako i lečenju raznih akutnih i hroničnih stanja. Individualan aspekt lekara ka pacijentu je ključ uspešnog lečenja i prevencije bolesti.

MARIJA VIDOSAVLJEVIĆ
MANAGER ORDINACIJE

Komunikacija sa pacijentima je jedna od ključnih stvari u medicini, kojom se stiče poverenje i sigurnost pacijenata. U našoj ordinaciji Marija vodi računa o tome da svaki pacijent ponaosob dobije svoj termin za pregled, kosultaciju, terapiju ili dijagnostiku vodeći računa o tome da se termin uvek uskladi sa vremenom koje pacijentu odgovara. Ukoliko pacijent nije u mogućnosti da dođe do nas, a to zahteva vrsta pregleda, organizuje i prevoz pacijentu kako bi mu se olakšalo da dođe do nas. Spremna i nasmejana dočekuje pacijente i vodi računa o tome da svako dobije adekvatnu negu i pomoć.

U našem timu su takođe:

  • Nefrolog Prof. Dr Nada Dimković
  • Endokrinolog Dr Aleksandra Jević Ivanović
  • Kardiolog Dr Rakonjac Milanko
  • Neurolog Dr Boban Labović
  • Vaskularni hirurg Dr Dragana Paunović
  • Radiolog Dr Bojan Tomić
  • Pedijatar Dr Milica Tasić