MSV Medic

Nazad

Palijativno zbrinjavanje je interdisiplinarni pristup medicinske nege koji ima za cilj optimizaciju kvaliteta života i ublažavanje patnje među ljudima sa ozbiljnim, složenim i često terminalnim fazama bolestima. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) opisuje palijativno zbrinjavanje kao „pristup koji poboljšava kvalitet života pacijenata i njihovih porodica koji se suočavaju sa bolešću koja ugrožava život, kroz prevenciju i ublažavanje patnje putem rane identifikacije i besprekorne procene i lečenje bola i drugih problema, fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih. U prošlosti, palijativno zbrinjavanje je bilo pristup specifičan za bolest, ali danas SZO zauzima širi pristup usmeren na pacijenta koji sugeriše da principe palijativnog zbrinjavanja treba primeniti što je pre moguće kod bilo koje hronične i na kraju fatalne bolesti. Ova promena je bila važna jer ako se sledi pristup orijentisan na bolest, potrebe i preferencije pacijenata nisu u potpunosti zadovoljene, a aspekti nege kao što su bol, kvalitet života i socijalna podrška, kao i duhovne i emocionalne potrebe se ne adresiraju. Umesto toga, model usredsređen na pacijenta daje prioritet ublažavanju patnje i prilagođava negu kako bi se poboljšao kvalitet života terminalno bolesnih pacijenata.

Kod palijativnih pacijenata se neretko sreće oslabljen imuni sistem.

Uz stručnost i dugogodišnje iskustvo u nezi palijativnih pacijenata, MSV Medic nudi usluge sprovođenja terapije i vitaminske suplementacije koje su neophodne da se palijativnim bolesnicima olakša svakodnevni život.